Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka je v prevádzke neustále, pričom používatelia nemusia uvádzať žiadne osobné údaje. Pokiaľ sú na tejto stránke zhromažďované nejaké osobné údaje, tieto údaje boli poskytnuté dobrovoľne. Osobné údaje nebudú zverejnené tretej strane, pokiaľ na to používateľ nedá výslovný súhlas. Pokiaľ sú na tejto stránke zhromažďované osobné údaje, vždy spadajú pod švajčiarsky zákon na […]

Táto webová stránka je v prevádzke neustále, pričom používatelia nemusia uvádzať žiadne osobné údaje. Pokiaľ sú na tejto stránke zhromažďované nejaké osobné údaje, tieto údaje boli poskytnuté dobrovoľne. Osobné údaje nebudú zverejnené tretej strane, pokiaľ na to používateľ nedá výslovný súhlas.

Pokiaľ sú na tejto stránke zhromažďované osobné údaje, vždy spadajú pod švajčiarsky zákon na ochranu osobných údajov. Pokiaľ sú zhromažďované osobné údaje, toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytne informácie o povahe, rozsahu a účele zhromažďovania a použitia osobných údajov.

Napriek najvyššej snahe o ochranu vašich údajov, prenos cez internet vždy predstavuje určité riziko z dôvodu bezpečnostných medzier. Je preto nemožné zabezpečiť absolútnu a nepretržitú ochranu osobných údajov.

Prenos údajov (serverové záznamy)

Len čo vstúpite na našu stránku, údaje sú automaticky presmerované z vášho prehliadača na náš server. Tieto údaje zahŕňajú anonymné prístupové údaje ako dátum a čas, typ prehliadača, množstvo/druh prehliadaných údajov a vašu IP adresu. Tieto údaje sú ukladané oddelene od ostatných údajov zhromaždených počas návštevy webovej stránky. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu konkrétnej osoby, týkajú sa výlučne prihlásených používateľov a sú spracovávané zo štatistických dôvodov. Po ich vyhodnotení budú údaje vymazané.

Cookies

Na našej webovej stránke používame súbory cookies, aby sme zabezpečili kvalitu a rozšírili funkčný obsah, ktorý ponúkame na internete. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a používajú sa na zistenie počtu návštev jednotlivých stránok. Tieto informácie používame výlučne na zlepšenie našej webovej stránky.

Osobné údaje

V nevyhnutnom rozsahu používame a zhromažďujeme vaše osobné údaje za účelom zriadenia, tvorenia obsahu alebo úpravy zmluvného vzťahu medzi nami.

Tieto údaje nie sú bežne zdieľané s tretími stranami, ako ani žiadne iné súvisiace informácie. Na príkaz príslušných orgánov sme povinní poskytnúť osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v prípade trestného stíhania alebo obhajoby alebo plnenia ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona.

Použitie údajov

Zhromažďujeme a používame vaše „údaje o používaní“ v nevyhnutnom rozsahu. Údaje o používaní sú údaje, ktoré vám umožňujú využívať našu internetovú ponuku a tiež sa používajú na účely fakturácie. Tieto údaje nám poskytujú informácie nielen o čase a rozsahu vášho užívania, ale tiež vaše identifikačné údaje.

Podotýkame, že máme povolenie tvoriť používateľské profily – t.j. zhromažďovanie údajov o vašich minulých návštevách našej stránky – z dôvodu propagácie, prieskumu trhu a webovej optimalizácie. Tieto profily neobsahujú žiadnu osobnú identifikáciu a nie sú prepojené s inými údajmi, ktoré zhromažďujeme. To znamená, že spojením rôznych údajov nemôžu byť identifikované konkrétne osoby. Máte právo zrušiť súhlas s takýmto použitím údajov.

Objednanie bulletinu

Ak si objednáte bulletin, ktorý ponúkame na našej stránke, budeme od vás požadovať vašu e-mailovú adresu a uložíme vašu IP adresu. Žiadne iné údaje neuložíme. Údaje budú použité výlučne za účelom odoslania požadovanej informácie a nebudú sprístupnené tretím stranám.

Máte právo kedykoľvek stiahnuť súhlas s ukladaním vašich údajov a e-mailovej adresy ako aj so zasielaním bulletinu. Môžete to spraviť napr. prostredníctvom odkazu na odhlásenie, ktorý je uvedený v každom bulletine.

Právo na informácie

Nezabudnite, že máte právo požiadať nás o informácie o povahe a spôsobe uloženia vašich údajov a v prípade, že sú údaje nesprávne, môžete žiadať ich uzamknutie, vymazanie alebo nápravu. Takéto informácie sú poskytované po telefóne alebo e-mailom.

Dodatky k vyhláseniu o ochrane osobných údajov

V prípade, že vyhlásenie o ochrane osobných údajov bude v budúcnosti doplnené, dodatky budú zverejnené na tejto webovej stránke.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Google Analytics

Naša stránka využíva služby poskytované Google Analytics, webovou službou spoločnosti Google Inc. Analýzu našej stránky umožňujú súbory „cookies“, ukladané vo vašom počítači, ktoré generujú informácie o vašom správaní a posielajú údaje spoločnosti Google Inc.

Za normálnych okolností je spoločnosti Google Inc. zasielaná skrátená verzia vašej IP adresy, v odôvodnených prípadoch plná adresa. Google používa tieto informácie v našom mene, aby vytvoril správu o správaní používateľov na našej stránke. IP adresa identifikovaná Google Analytic nie je prepojená so žiadnymi inými údajmi spoločnosti Google. Ak nechcete vo vašom počítači ukladať súbory cookies, môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, čo však môže mať za následok, že nebudete môcť plne využívať našu stránku.

Ak nebola IP adresa anonymizovaná (IP maskovanie) pomocou kódu “gat._anonymizeIp ( ) ;”, zhromažďovanie údajov je vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi uvedenými v Spolkovom zákone o ochrane údajov a podmienok používania spoločnosti Google, čo znamená, že preposielanie osobných údajov spoločnosti Google nie je povolené.