O nás

V-Label GmbH, so sídlom vo Švajčiarsku, je držiteľ ochrannej známky a riadi medzinárodnú spoluprácu značky V-Label. V-Label je medzinárodne uznávaná ochranná známka, ktorá bola zaregistrovaná v roku 1996. Viac o histórii môžete nájsť tu.

European Vegetarian Union (EVU)

Európska vegetariánska únia (EVU) je zakladateľom značky V-Label. EVU je strešná organizácia pre početné európske organizácie, ktoré sú aktívne v oblasti vegánstva a vegetariánstva a podporuje ich vzájomnú spoluprácu.

Logo der EVU

SLOVENSKÁ VEGÁNSKA SPOLOČNOSŤ

Slovenská vegánska spoločnosť vznikla ako občianske združenie v roku 2016 za účelom propagácie vegánskej stravy a jej benefitov. Cieľom združenia je poskytovať širokej verejnosti informácie týkajúce sa vegánskeho životného štýlu prostredníctvom prednášok, informačných a edukačných materiálov či ukážok vegánskej gastronómie. Hlavným poslaním je informovať verejnosť o etickej, ekologickej, ale aj zdravotnej stránke vegánstva. Zároveň chceme vybudovať v spoločnosti zdravé povedomie o tomto životnom štýle, aby bolo vegánstvo všeobecne známe, pochopené a ľahko dostupné širokej verejnosti.

Spojte sa s odborníkmi

Expertise

Odbornosť

Náš tím tvoria odborníci na gastronómiu, maloobchod, marketing a výživu, ktorí dokonale poznajú a chápu každý aspekt vegánskeho trhu.

Network

Kontakty

Vďaka dlhoročnej práci a povesti, ktorú sme si získali, sa nám podarilo nadviazať kľúčové kontakty s odborníkmi a vplyvnými ľuďmi z prostredia vegánstva.

Experience

Skúsenosti

Máme za sebou viac ako 20 rokov skúseností v udeľovaní licencií a naša práca je postavená na štandardizovaných postupoch.