Právne informácie

Kontakt V-Label GmbH Niederfeldstr. 92 8408 Winterthur Švajčiarsko Splnomocnení zástupcovia Renato Pichler, Švajčiarsko(ex EVU prezident, člen predstavenstva EVU, Swissveg prezident a zakladateľ V-Label) Felix Hnat, Rakúsko (EVU prezident, Vegan Society Austria prezident) Sebastian Joy, Nemecko (EVU viceprezident; ProVeg Nemecko viceprezident) Zápis v Obchodnom registri Zapísaný názov spoločnosti: V-Label GmbH Číslo: CHE-114.270.380 Obchodný register: Winterthur Právne […]

Kontakt

V-Label GmbH
Niederfeldstr. 92
8408 Winterthur
Švajčiarsko

Splnomocnení zástupcovia

Renato Pichler, Švajčiarsko(ex EVU prezident, člen predstavenstva EVU, Swissveg prezident a zakladateľ V-Label)

Felix Hnat, Rakúsko (EVU prezident, Vegan Society Austria prezident)

Sebastian Joy, Nemecko (EVU viceprezident; ProVeg Nemecko viceprezident)

Zápis v Obchodnom registri

Zapísaný názov spoločnosti: V-Label GmbH
Číslo: CHE-114.270.380
Obchodný register: Winterthur

Právne vyhlásenie

Zodpovednosť za obsah

Autor nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, presnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť obsahu. Žaloby voči autorovi z dôvodu straty alebo poškodenie hmotnej alebo nehmotnej povahy vyplývajúce z prístupu k, použitia alebo nepoužitia publikovaných informácií alebo zneužitia pripojenia alebo technickej chyby sú kategoricky vylúčené. Všetky ponuky sú nezáväzné. Autor si ponecháva výlučné právo meniť, pridávať alebo mazať časti stránok alebo celý obsah bez oznámenia vopred a taktiež nepokračovať v publikovaní informácií, či už dočasne alebo trvalo.

Zodpovednosť za prepojenia

Nenesieme zodpovednosť za odkazy a prepojenia na webové stránky tretích strán. Taktiež nenesieme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok. Prístup na a používanie stránok tretích strán vykonáva používateľ na vlastné riziko.

Autorské práva

Obsah a práca, ktorú vykonal majiteľ stránky a ktoré sú zobrazené na týchto stránkach sú predmetom švajčiarskeho autorského práva. Reprodukcia, spracovanie, šírenie a akékoľvek použitie mimo povoleného autorského práva, vyžaduje písomné povolenie od konkrétneho autora. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. V prípade, že sa obsah objaví na tejto stránke, ale nebol vytvorená autorom, musia byť rešpektované autorské práva tretej strany. Obsah pochádzajúci od tretej strany by mal byť označený. Ak ste zistili akékoľvek porušenie autorského práva, požadujeme, aby ste nám to okamžite oznámili. Problematický obsah odstránime čo najskôr.

Technické prevedenie

All Codes Are Beautiful – Netzwerk für Webdesign & Kommunikation Berlin
(Koncept: Larissa Albrecht; Design: Matthias Waldt, Larissa Albrecht; Programovanie a implementácia: Eno Thiemann, Jonathan Weckerle)

Táto stránka bola vytvorená s využitím open-source redakčného systému WordPress.