V-Label dla nowych klientów GASTRONOMIA

Rejestracja jako nowy klient

Zarejestrowanie się jako nowy klient jest pierwszym, krokiem potrzebnym do uzyskania licencji V-Label.
Wypełnij poniższy formularz w celu otrzymania oferty wstępnej*

Zespół ds. certyfikacji w oparciu o dane z tego formularza przygotuje i prześle do Państwa ofertę wstępną wraz z wyceną. Jeśli oferta zostanie zaakceptowana, obie strony uzgadniają szczegóły umowy licencyjnej. W przypadku lokali gastronomicznych oraz firm cateringowych głównymi etapami całego procesu nadania licencji jest weryfikacja produktów spożywczych z jakich korzysta lokal oraz audyt w miejscu produkcji. Po pozytywnym zakończeniu obu tych etapów i dosłaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, klient otrzymuje zgodę na korzystanie z oznaczenia V-Label w swoim lokalu. Nowemu licencjobiorcy zostaje przekazana dokumentacja licencyjna, pliki graficzne, oraz naklejki z logiem V-Label.

*Oferta wstępna nie jest ofertą prawnie wiążącą. Wszystkie dane podane w formularzu są przeznaczone wyłącznie do wewnętrznego użytku licencjodawcy. Informacje traktowane są jako poufne.

Rejestracja dla klientów gastronomicznych
  • O tym, od której jednostki licencyjnej możesz uzyskać licencje zależy lokalizacja zakładu produkcyjnego wytwarzającego dany produkt. Określ który z naszych oddziałów jest odpowiedzialny za twój produkt. Jeżeli filii dedykowanej do twojej lokalizacji nie ma na liście, wybierz opcję "Inne".
  • Nazwa firmy/lokalu:

  • Pełna nazwa firmy.
  • NIP

Informacje z tego formularza są przeznaczone wyłącznie do wewnętrznego użytku licencjodawcy. Informacje są traktowane jako poufne.