Stopka redakcyjna

Kontakt

V-Label GmbH
Niederfeldstr. 92
8408 Winterthur
Szwajcaria

Osoby uprawnione do reprezentacji

Renato Pichler

Wpis w rejestrze handlowym

Zarejestrowana nazwa firmy: V-Label GmbH
Numer: CHE-114.270.380
Urząd rejestru handlowego: Winterthur

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treść

Autor nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość treści, dokładność, aktualność, wiarygodność ani kompletność informacji. Wszelkie roszczenia dotyczące odpowiedzialności autora z powodu szkód materialnych lub niematerialnych, które powstały z powodu dostępu do opublikowanych informacji, ich wykorzystania lub niewykorzystania, nieuzasadnionego użycia połączenia sieciowego lub techniczne usterki, są wykluczone. Wszystkie oferty mają charakter niewiążący. Autor zastrzega sobie możliwość wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w części lub całej ofercie, uzupełnienia, usunięcia oraz czasowego lub trwałego cofnięcia jej publikacji.

Odpowiedzialność za linki

Odnośniki i linki na stronach internetowych osób trzecich nie podlegają odpowiedzialności autora strony głownej. Odmawiamy jakiejkolwiek odpowiedzialności za te strony. Dostęp i użytkowanie tych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika lub użytkowniczki.

Prawa autorskie

Utworzone przez administratora treści i dzieła zawarte na tej stronie podlegają szwajcarskiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i każdego rodzaju wykorzystywanie poza granicami obowiązywania prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody autora albo osoby sporządzającej. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko dla celów prywatnych, nie komercyjnych. Jeśli treści z tej strony nie zostały sporządzone przez administratora, uwzględnia się prawa autorskie osób trzecich. Te treści zostają oznaczone jako sporządzone przez osoby trzecie. Gdyby mimo to użytkownik zauważy naruszenie praw autorskich powinien zgłosić to administratorowi strony, W przypadku złamania prawa takie treści będą niezwłocznie usunięte.

Techniczne realizacja

All Codes Are Beautiful – Netzwerk für Webdesign & Kommunikation Berlin
(Projekt: Larissa Albrecht; Wygląd: Matthias Waldt, Larissa Albrecht; Realizacja: Eno Thiemann, Jonathan Weckerle)

Strona powstała przy pomocy systemu zarządzania treścią WordPress, działającego na zasadzie Open-Source.