Kritériá pro udělení certifikátu V-Label

Definice „vegetariánské“ a „veganské“
(1) Produkty jsou považovány za veganské, pokud v nich nejsou žádné složky živočišného původu a v žádné fázi výroby a zpracování v nich nebyly použity a do produktu nebyly přidány: ingredience  (včetně aditiv, přídatných látek, aromat, vonných látek, příchutí a enzymů) nebo pomocné látky nebo látky, které nejsou aditivy, ale používají se stejným způsobem a se stejným účelem jako pomocné látky ve zpracované nebo nezpracované formě, které jsou živočišného původu.

To znamená zejména, ale ne výlučně:

Žádné maso nebo jiné jatečné produkty
Žádné  ryby ani jiné mořské živočichy
Žádná vejce
Žádný med
Žádné mléko
Žádný včelí vosk, lanolín či šelak
Žádná kožešina, kůže a hedvábí
Žádná mateří kašička
Žádná barviva živočišného původu
Žádné látky, které byly bělené živočišným uhlím
Žádné látky které byly vyčištěny živočišnými látkami, jako je želatina nebo vyzina
Žádné látky vyrobené nebo získané z výše uvedených látek

(2) Výrobky jsou považované za vegetariánské, pokud splňuji požadavky odstavce 1 s tím rozdílem, že při jejich výrobě může být použité nebo přidané mléko, kolostrum, vejce, med, včelí vosk, propolis či lanolin získaný z vlny žijící ovce.

To znamená zejména, ale ne výlučně:

Žádné maso nebo jiné jatečné produkty
Žádné ryby ani jiné mořské živočichy
Žádná vejce z klecového chovu (včetně zdokonalených klecí a skupinových klecí)
Žádná vejce získaná usmrcením zvířat (např. kaviár)
Žádné mléčné výrobky, v nichž bylo použito zvířecí syřidlo
Žádná mateří kašička
Žádná barviva získaná usmrcením zvířat (např. karmín)
Žádná aroma, vonné látky a příchutě živočišného původu, s výjimkou případů, kdy látka odpovídá definici v odstavci 2
Žádné látky, které byly bělené živočišným uhlím
Žádné nosné látky živočišného původu s výjimkou případů, kdy látka odpovídá definici v odstavci 2
Žádné látky které byly vyčištěny živočišnými látkami, jako je želatina nebo vyzina s výjimkou případů, kdy látka odpovídá definici v odstavci 2
Žádné látky vyrobené nebo získané z výše uvedených látek

Kultivační médiá

Výše uvedené veganské a vegetariánské definice se vztahují na všechny fáze výroby a zpracování a zahrnují tak procesy biotechnologické extrakce složek nebo látek. Biotechnologické metody jsou způsoby, při kterých jsou záměrně přidávány bakterie, houby, řasy, eukaryotické jednobuněčné organismy a/nebo buněčné kultury pro výrobu a/nebo modifikaci složek. Například poslední použité kultivační médium, fermentační substráty a/nebo nosné materiály při výrobě složek nebo látek, které jsou součástí konečného produktu, musí také splňovat výše uvedená kritéria pro veganské či vegetariánské složky a látky.

Směrnice pro neúmyslné stopy
Veškeré fáze výroby, zpracování a distribuce by měly být navrženy tak, aby nebyla přítomná nejlépe žádná nezamýšlená neveganská nebo nevegetariánska látka. Obsah neúmyslných neveganských nebo nevegetariánských složek by měl být ve finálním produktu nižší než 0,1% (1g / kg). Pokud je překročena referenční hodnota 0,1%, výrobce je povinen zlepšit všechny fáze výroby, zpracování a distribuce. Pokud optimalizace není možná, musí to výrobce uvést. Za předpokladu, že výrobce učinil veškerá opatření, aby se zabránilo kontaminaci neveganskými  či nevegetariánskými látkami, odchylka od referenční hodnoty 0,1% automaticky nevede k odebrání „veganského“ nebo „vegetariánského“ certifikátu V-label.

Geneticky modifikované organismy (GMO)
Výrobky, u kterých je zákony vyžadováno označení GMO, nemůžou být licencovány certifikátem V-Label.

Testování na zvířatech
Pro konečný produkt nesmí být prováděno testování na jakémkoliv druhu zvířat. Také není povoleno testování jednotlivých složek, pomocných látek a dalších látek používaných ke zpracování, pokud jsou prováděny speciálně pro finální produkt. To platí pro držitele licence a výrobce (pokud není totožný s držitelem licence) přímo a jejich jménem; například za účelem výzkumu, vývoje a/nebo výroby, včetně testování na zvířatech pod vedením vládních institucí doma a v zahraničí. Výjimky jsou přípustné pouze pokud hlavní přínos testovaného produktu je pro druhy, na nichž je výrobek testován a testy, podobné klinickým studiím na člověku, neovlivňují zdraví a pohodu zvířete. Například, je povoleno krmit psa vegetariánským krmením na delší časové období (pokud se majitel psa dobrovolně účastní studie) a pravidelně kontroluje zdraví psa u veterináře.

Definice zvířete
V-Label definuje zvířata jako mnohobuněčné eukaryotické organismy (organismy, jejichž buňky mají jádro uzavřené v membránách), které nezískávají svou metabolickou energii ze slunečního záření jako rostliny, potřebují k dýchání kyslík, ale nejsou houby. To zahrnuje všechny obratlovce a bezobratlé.

Verze: Červenec 2019