Юридическо известие

За контакти V-Label GmbH Niederfeldstr. 92 8408 Winterthur Switzerland Упълномощени представители Renato Pichler Регистрация в търговския регистър Регистрирано име на компанията: V-Label GmbH Номер: CHE-114.270.380 Офис на търговския регистър: Winterthur Отказване от права Отговорност за съдържанието Авторът не носи отговорност по отношение на коректността, точността, актуалността, достоверността или изчерпателността на предложеното съдържание. Искове за обезщетения […]

За контакти

V-Label GmbH
Niederfeldstr. 92
8408 Winterthur
Switzerland

Упълномощени представители

Renato Pichler

Регистрация в търговския регистър

Регистрирано име на компанията: V-Label GmbH
Номер: CHE-114.270.380
Офис на търговския регистър: Winterthur

Отказване от права

Отговорност за съдържанието

Авторът не носи отговорност по отношение на коректността, точността, актуалността, достоверността или изчерпателността на предложеното съдържание. Искове за обезщетения към автора поради причинена загуба или щета от материален или нематериален характер, идващи като следствие от достъп до, използване или неизползване на публикувана информация, неправилна употреба или злоупотреба с връзката или технически неизправности са категорично изключени. Всички предложения са необвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, добавя или изтрива части от страниците или цялото съдържание без специално предупреждение, както и да преустановява публикациите на въпросния източник, било то временно или за постоянно.

Отговорност за връзките

Препратки и линкове към страниците на трети страни остават извън обсега на нашата отговорност. Не поемаме никаква отговорност спрямо съдържанието на тези уебсайтове. Потребителят понася изцяло риска от достъпа до тях и последващото им използване.

Авторско право

Съдържанието и трудът, дело на собственика на този сайт, както и всичко, поместено на тези страници, се явява обект на закона за авторското право на Швейцария. Възпроизвеждането, обработката, разпространението и всякакъв друг вид употреба, надхвърляща позволеното от клаузите на авторското право, изисква писмено упълномощаване от съответния автор. Изтегляне и копиране на тези страници се разрешава единствено за лична, некомерсиална употреба. В случай, че на сайта се появи съдържание, което не е създадено от неговия притежател, ще бъдат уважени авторските права на третите страни. В частност, съдържанието от трети страни ще бъде обозначено като такова. Ако все пак установите някакво нарушение на авторските права, настояваме да ни уведомите. Ще премахнем всяко обидно съдържание веднага след като получим известие за него.

Техническо изпълнение

All Codes Are Beautiful – Netzwerk für Webdesign & Kommunikation Berlin
(Идея: Larissa Albrecht; дизайн: Matthias Waldt, Larissa Albrecht; реализация: Eno Thiemann, Jonathan Weckerle)

Този уебсайт е създаден чрез платформата за управление на съдържание с отворен код WordPress.