Поверителност на данните

Този уебсайт може да бъде използван по всяко време, без да има нужда потребителите му да предоставят своите лични данни. Всяко събиране на персонална информация тук става с позволението на потребителя. Личните данни не се оповестяват пред трети страни в случай, че потребителят не е дал изричното си съгласие. Доколкото този уебсайт разполага с лични […]

Този уебсайт може да бъде използван по всяко време, без да има нужда потребителите му да предоставят своите лични данни. Всяко събиране на персонална информация тук става с позволението на потребителя. Личните данни не се оповестяват пред трети страни в случай, че потребителят не е дал изричното си съгласие.

Доколкото този уебсайт разполага с лични данни, тяхното събиране винаги ще става в рамките на разпоредбите на швейцарския закон за защита на данните. Спрямо големината на техния обем, тази декларация за поверителност на данните осигурява информация относно същността, обхвата и целта при събирането и употребата на персонални данни.

Въпреки най-взискателните мерки, предприети за защита на данните ви, прехвърлянето на данни в интернет винаги крие рискове поради евентуални пробиви в сигурността. По тази причина е невъзможно да се гарантира пълна защита на данните във всеки един момент.

Прехвърляне на данни (сървърни регистрационни файлове)

Когато получите достъп до нашия уебсайт, данните автоматично биват прехвърляни от вашия браузър към нашия уеб сървър. Тези данни включват анонимни данни за достъп като дата и час, тип браузър, обем/тип на достъпните данни и вашия IP адрес. Те се съхраняват отделно от всички други данни, събрани през вашето посещение на сайта ни. Тези данни не позволяват идентификацията на дадено лице и биват събирани единствено с цел отчитане поведението на потребителя и статистически проучвания. Веднъж след като данните са оценени съобразно целта, започва подготовка за тяхното заличаване.

Бисквитки

Използваме бисквитки в нашия сайт, едновременно с цел гаранция на качеството и разширение на функционалния обхват на нашите интернет предложения. Бисквитките са текстови файлове, които биват запазвани на вашия компютър и определят колко пъти страницата е била посетена. Тази информация се използва единствено с цел подобряване на нашия уебсайт.

Лични данни

Ние събираме и използваме, до необходимата степен, вашите персонални данни за установяване, създаване на съдържанието или коригиране на договорните отношения помежду ни.

Тези данни обикновено не се прехвърлят към трети страни, нито се споделя свързана с тях информация. По заповед на компетентните органи, ние сме задължени да предоставим информация за личните данни дотолкова, доколкото това е необходимо за целите на криминалното разследване или за изпълнението на други установени от закона задачи.

Потребителски данни

Ние събираме и използваме вашите “потребителски данни” до необходимата степен. Това са данни, които ви позволяват да използвате нашите интернет предложения, като се употребяват и за фактуриране. Те ни обезпечават с информация не само относно времето и размера на вашата потребителска активност, но също и вашите идентификационни характеристики.

Обърнете внимание, че имаме позволението да генерираме потребителски профили, или тоест, колекция от данни, систематизираща хронологията на посещенията в нашия уебсайт – за рекламно, маркетингово проучване или с цел оптимизация на уебсайта. Въпросните потребителски профили не съдържат никаква лична информация и не са обединени с никакви други данни, събирани от нас, което означава, че конкретни лица не могат да бъдат разпознати посредством съчетаването на различни данни. Вие имате право да оттеглите във всеки един момент съгласието си за използване на данните ви по този начин.

Информационен бюлетин

Когато поръчате бюлетина, който нашият уебсайт предлага, ще поискаме вашата електронна поща и ще запаметим IP адреса ви. Не се изискват други данни. Тези данни се използват изключително с цел обмен на желаната информация и не се препращат към трети страни.

Имате право да оттеглите във всеки един момент съгласието си за съхранение на вашите данни и електронна поща и употребата им за изпращане на бюлетина; можете да го сторите използвайки например връзката за отписване, предоставена във всеки бюлетин.

Право на информация

Обърнете внимание, че имате право да изискате информация от нас по отношение на съхраняваните ви данни и, в случай че са неточни, да наредите тяхното блокиране, изтриване или коригиране. Подобна информация може да бъде предоставена по телефона или електронната поща.

Поправки в декларацията за поверителност на данните

В случай на евентуални бъдещи изменения в нашата декларация за поверителност на данните, последните винаги ще бъдат оповестявани на този уебсайт.

Декларация за поверителност на данните – Google Analytics

Нашият уебсайт използва услугите, предоставени от Google Analytics, услуга за мрежови анализ на Google Inc. Анализа на вашата потребителска активност в сайта се осъществява с помощта на „бисквитки”, които се съхраняват на вашия компютър, генерират информация за потребителското ви поведение и я предават към Google Inc. При нормални обстоятелства, съкратена версия на вашия IP адрес се изпраща до сървърите на Google, но в изключителни случаи пълния IP адрес също може да бъде изпратен. Google използва тази информация от наше име за да създаде отчет относно дейността на потребителя в нашия уебсайт. IP адреса, идентифициран от Google Analytics, не се комбинира с други данни на Google. Ако не желаете на вашия компютър да бъдат складирани бисквитки, можете да промените съответните настройки в браузъра си, макар че това би могло да доведе до невъзможност да се възползвате от пълния потенциал на нашия уебсайт.

Ако IP адресите все пак не са били анонимизирани (IP masking) чрез добавяне на кода “gat._anonymizeIp ( ) ;”, събраните данни се обработват в съответствие с адекватните законови разпоредби, заложени във Федералния закон за защита на данните и в собствените условия за ползване на Google, което означава, че препращането на персонални данни към Google не е позволено.